Voor een gehoor van zo’n vijftig belangstellenden heeft de Vereniging Oud Oegstgeest op woensdag 25 november in het Dorpscentrum een lezingenavond gehouden waarin de Regentesselaan centraal stond. Na inleidingen door Anne Janse en Nanno Benninga, beide bewoners van de Regentes, hield Erik de Graaf een lezing over Marten Toonder senior, die van 1945 tot zijn dood in 1965 in de Regentesselaan gewoond heeft. Hoe is het mogelijk dat een man, die tot zijn twintigste of daaromtrent analfabeet is, uiteindelijk kapitein wordt van zeeschepen en daarmee de hele wereld rondvaart? En na zijn pensionering boeken gaat schrijven? In het verhaal van De Graaf werd niet alleen de persoonlijke ontwikkeling van deze man uit de doeken gedaan, maar kreeg de toehoorder ook een goed beeld van het tijdsgewricht waarin dit alles speelde: De armoede in zijn geboortestreek Noord Groningen, de ruigte van het werken op Rottumeroog en de mogelijkheid om je vanuit een sociale achterstand op latere leeftijd te ontwikkelen tot leidinggevende in de maatschappij.

Erik de Graaf

De Graaf heeft alles over Toonder beschreven in zijn boek “Marten Toonder senior – van eierzoeker tot zeekapitein”, dat onlangs is verschenen. Zie voor nadere gegevens het boek op deze site.