Op dinsdag 25 februari heeft oud wethouder Ton Kohlbeck een voordracht gehouden over de ontstaansgeschiedenis van de wijk Haaswijk. De lezing was georganiseerd door de Vereniging Oud Oegstgeest voor leden en niet leden en vond plaats in de Daltonschool gelegen in Haaswijk. Diverse Haaswijkers, ook niet-leden van de vereniging , benutten de gelegenheid om te komen luisteren. Ton Kohlbeck, die van 1980 tot 1994 wethouder is geweest, heeft de hele ontstaansgeschiedenis van Haaswijk van dichtbij meegemaakt en ook mee bepaald. Haaswijk was een zaak van het gehele College van Burgemeester Scheenstra en zijn wethouders.

Aan de hand van allerlei artikelen en foto’s uit de Oegstgeester Courant van die tijd nam hij zijn gehoor mee door de belangrijkste beleidsmatige en politieke stappen die er in die tijd genomen zijn. Ook plaatste hij de ontwikkeling van Haaswijk in de sociale context van ons land en ons dorp. De eerste plannen voor Haaswijk gingen niet verder dan dat er ongeveer 1000 woningen zouden komen. Later is dat aantal opgevoerd naar ongeveer 4000, mede omdat ook de Morsebel is gebouwd. Op dit ogenblik wonen er elf duizend mensen in Haaswijk. Bijna de helft van het totaal aantal inwoners van Oegstgeest van circa 24 duizend.
Enkele, zeker vanuit huidig perspectief, opvallende beslissingen van toen zijn opnieuw het vermelden waard. De uitvoerder en financier van het hele project Haaswijk was het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten , waardoor de gemeente geen zakelijk risico liep! Tot ver na 1984 was het gemeentelijk beleid, dat er geen nieuwe scholen in Haaswijk zouden komen. De kinderen moesten maar door hun ouders naar de scholen aan de zuidkant van het kanaal gebracht worden! Die scholen hadden nog voldoende capaciteit. Verder was het beleid erop gericht dat er in Haaswijk een derde winkelcentrum van Oegstgeest zou ontstaan, te weten het Boerhaaveplein. Dit centrum is nooit echt groot geworden, en heden ten dage wel heel sober. Het kan verkeren!
De voordracht werd besloten met een zeer geanimeerde discussie. Vele herinneringen zijn door de aanwezigen opgehaald en door de heer Kohlbeck met genoegen aangevuld.