In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

Evaluatierapport van de definitieve opgravingen in het Bio Science Park, campagnes 2009 t/m 2014.

Auteurs: J. de Bruin, F. Lippok en M. van Zon

In de maanden april-juli van de periode 2009 t/m 2014 heeft de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden een opgraving uitgevoerd op een terrein in het zuidwesten van de gemeente Oegstgeest, dat bekend staat als Nieuw-Rhijngeest Zuid. In 288 werkdagen is hier een gebied van 8 hectare opgegraven. Het terrein wordt op termijn ingericht tot Bio Science Park, woonwijk en een park. Bij eerdere opgravingen is vast komen te staan dat op het terrein sporen van een nederzetting uit de Merovingische periode (500-700 na Chr.) aanwezig zijn.