Overgenomen uit de Oegstgeester Courant.

Al jarenlang is het een terugkerend item in raadvergaderingen: Het schoolgebouw van de Gevers-Deutz Terweeschool (GDT) aan de Terweeweg heeft zijn beste tijd gehad. Naast dat het gebouw te krap is voor de 400 leerlingen, er staan inmiddels twee noodlokalen op de achter speelplaats aan de zijde van de Juffermansstraat, vertoont het ook veel gebreken en kan er op diverse plekken niet meer over de vloer worden gelopen vanwege inzakkingsgevaar.

HET Architectenbureau (René Hoek) onderzocht hoe de leerlingen van de Gevers-Deutz Terweeschool (dat zijn er in 2034 nog steeds 400) in de toekomst gehuisvest zou moeten worden. De resultaten van dit onderzoek werden in vier scenario’s op dinsdag 16 februari in de beeldvormende vergadering Ruimte besproken.

Raadsleden, omwonenden en ouders hadden na de presentatie gelegenheid om vragen te stellen aan verantwoordelijk wethouder Matthijs Huizing, directeur Dera Petter, en architect Hoek.

De Gevers Deutz Terweeschool is niet zomaar een school. Het gebouw uit 1928 is een gemeentelijk monument naar ontwerp van architect A.Th. Kraan. Naast de school behoren tot zijn oeuvre ook een aantal woningen in de De Kempenaarstraat en de Regenboogkerk. De bouwstijl doet denken aan de Amsterdamse School.

De school heeft voor de toekomst een aantal wensen te kennen gegeven, waaronder één om onder eigen dak een gymzaal te hebben. “We sporten nu in Sporthal De Cuyl, en dat is een half uur lopen”, liet Petter weten. “Dat betekent dat we heel veel tijd kwijt zijn voor één uur sporten. Daarom doen we dat per klas maar eenmaal per week, en dat is weinig.

De school zou ook graag in de nieuwe school een BSO gehuisvest zien.

Scenario’s

Architect René Hoek liep de door zijn bureau ontwikkelde scenario’s door:

Het eerste scenario, renovatie van het huidige pand, kost het minst, maar leidt niet tot een toekomstbestendige school, en verbetert de huidige school- en leerprocessen niet.

Scenario 2, de oorspronkelijke voorgevel laten staan, en daarachter nieuwbouw plegen, geeft al veel meer mogelijkheden. Een uitgebreidere variant van dit scenario (‘2b’), zou ook nog ruimte kunnen bieden aan kinderopvang en gymzaal. “We blijven zo dicht mogelijk bij de contouren van het bestaande gebouw”, sprak Hoek, en liet de toehoorders weten dat er vroeger al een gymzaal achter aan de school heeft gestaan.

Bij deze grotere variant is ook een ‘Huis van de wijk’ mogelijk, wat past in de wens van de GDT om ook een buurtfunctie te hebben. “Dan kunnen we bijvoorbeeld ook een bibliotheek creëren waar ouderen en kinderen elkaar kunnen ontmoeten.” Overigens waren er ook omwonenden die hun zorgen uitten dat bij meer functies in het schoolgebouw de verkeersdruk op de toch al krappe straten wellicht nog verder toe zal nemen.

Een derde optie is het afbreken van de school en hem herbouwen als monument in de oude stijl. Een beetje hetzelfde als in 2011 met Het Witte Huis gebeurde.

Een laatste scenario is het afbreken van de huidige GDT-school, en er een modern gebouw voor in de plaats bouwen.

Voor de school wordt het nog een hele puzzel om tijdens het daadwerkelijke bouwproces de leerlingen goed onder te brengen. Mochten de leerlingen van de Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan dan al verhuisd zijn naar een nieuw gebouw, dan zou tijdelijke opvang daar een optie kunnen zijn. “Portocabins plaatsen is erg kostbaar”, benadrukte wethouder Huizing.

Van alle kanten lieten sprekers blijken gehecht te zijn aan de klassieke voorgevel van de GDT-school. Norman Vervat van het Cuypersgenootschap benadrukte dat je monumenten niet sloopt. “Het gebouw is beeldbepalend voor Oegstgeest en voor de wijk.”

Of er gekozen wordt om originele monumentale gevel te laten staan en daarachter een nieuwe school te bouwen, hangt ook af van de kosten die daarmee gemoeid zijn. De kas van de gemeente is immers niet onuitputtelijk, en scenario 2 zou de duurste optie zijn. Helemaal duidelijk werd dat niet, want cijfers werden er alleen besproken in een besloten deel van de vergadering.