Overgenomen van de website van gemeente Oegstgeest

Het gebied De Geesten is een belangrijk gebied voor Oegstgeest. Het omvat Endegeest met onder andere het kasteel en diverse paviljoens, de Julianaschool en het Poortgebouw. Ook het hele gebied achter het gemeentehuis hoort erbij (Overgeest). Op 28 mei heeft de gemeenteraad de nieuwe gebiedsvisie De Geesten vastgesteld, die de waarden in het gebied beschrijft en richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen. Deze gebiedsvisie vormt de basis van het ontwerp bestemmingsplan De Geesten dat per 13 juni 2020 ter inzage komt te liggen.

Verantwoordelijk wethouder Peter Glasbeek: “We zijn geen eigenaar van de grond, maar vinden het natuurlijk belangrijk dat het bijzondere groene karakter en de historische elementen van het gebied behouden blijven voor Oegstgeest of versterkt worden. Het was dus belangrijk om de diverse belangen bij elkaar te brengen en waar nodig compromissen te sluiten.”

Belangrijkste punten gebiedsvisie

U kunt de gebiedsvisie hier online bekijken (zoals verzonden aan de gemeenteraad) met daarbij een toelichting.

Tijdens de besluitvorming over de gebiedsvisie, heeft de gemeenteraad het college een aantal aanpassingen (amendementen) meegegeven. Het college van burgemeester en wethouders onderzoekt hoe die aanpassingen het best verwerkt kunnen worden en informeert de gemeenteraad daar over.

  • Behoud en versterking van groen en natuur. Het verbinden van losse groene gebieden als Rhijngeest en Endegeest zorgt ervoor dat het groene karakter van het gebied wordt versterkt en dat de biodiversiteit wordt bevorderd. De aanleg van enkele fiets- en wandelpaden zorgt ervoor dat mensen van het groen kunnen genieten. Meer (doorgaand) gemotoriseerd verkeer is niet wenselijk.
  • De Leo Kannerschool wordt gevestigd op de locatie van de Julianaschool en het parkeerterrein.
  • Er is in Oegstgeest behoefte aan woningen. De gemeente ziet in Overgeest mogelijkheden voor 120 woningen die ruimte kunnen bieden aan speciale doelgroepen, zoals de gemeenteraad gevraagd heeft.
Aanpassingen vanuit de gemeenteraad

Tijdens de besluitvorming over de gebiedsvisie, heeft de gemeenteraad het college een aantal aanpassingen (amendementen) meegegeven. Het college van burgemeester en wethouders onderzoekt hoe die aanpassingen het best verwerkt kunnen worden en informeert de gemeenteraad daar over.