Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 heeft de VOO onlangs de ANBI-status ontvangen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Uit de beschikking blijkt ook dat de VOO de speciale status van Culturele ANBI heeft verkregen.

Het belang van de ANBI-status is op de eerste plaats de erkenning door de overheid dat de VOO een algemeen nut dient. Maar verder betekent het dat de VOO bij het eventueel ontvangen van schenkingen is vrijgesteld van het betalen van schenkingsrecht. Dit zou in de toekomst voor de Vereniging hopelijk nog zeer voordelig kunnen zijn.

De toevoeging van “culturele” aan de ANBI-status heeft extra voordelen. Op de site van de belastingdienst staat daarover de volgende informatie:

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen