VOO-prijs 2017

Voorafgaand aan een lezing van de VOO is op 17 november 2017 de VOO-prijs 2017 uitgereikt aan:

de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest, voor de zeer geslaagde restauratie van de Drakenzaal in het kasteel. De prijs is in ontvangst genomen door de voorzitter van de Stichting mevrouw Annelies Koningsveld en architect Flip Robers, die de restauratie geleid heeft.

VOO-prijs 2015

Tijdens de algemene ledenvergadering van VOO op 22 april 2015 is de VOO-prijs 2015 uitgereikt aan:  Sedos Vastgoedontwikkeling & Beleggingen als erkenning van de mooie restauratie van het “witte-huisjes” complex genaamd ”De Vijverhof” bij Hofwijk. De prijs bestaat uit een oorkonde en de toezegging dat over enige weken of maanden een “bordje” zal worden aangeboden dat op één van de muren van de betrokken huizen kan worden aangebracht.  De Oorkonde vermeld de volgende tekst: De Vereniging Oud Oegstgeest, overwegende dat de renovatie van de voormalige aanleunwoningen nabij zorgcentrum Hofwijk, “De Vijverhof” een zeer aansprekende activiteit is geweest; dat deze aanleunwoningen in het Hofbrouckerpark niet alleen technisch gerenoveerd zijn met als resultaat 46 woningen voor alleenstaanden of kleine gezinnen die weer up-to-date zijn, maar bovenal opvallen door hun uiterlijk vertoon en sprankelende witte kleur op een mooie en positieve wijze in de omgeving van het park; dat zij hiermede een bijzonder en spraakmakend project in het dorp Oegstgeest zijn geworden en een mooi bewijs dat renovatie van woningen tot een prachtig resultaat kan leiden; dat hiervoor grote waardering toekomt aan de ontwikkelaar en uitvoerder; kent hiervoor de VOO-prijs 2015 toe aan “Sedos Vastgoedontwikkeling & Beleggingen”.

VOO-prijs 2013

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2013 is de VOO-prijs uitgereikt aan vertegenwoordigers van de Stichting Begraafplaats Groene Kerk. De VOO is van mening dat de recente uitbreiding van de begraafplaats deze onderscheiding verdient om de volgende redenen: Het betreft een belangrijke ontwikkeling in het gebied rondom de Groene Kerk; door het toepassen van heldere zichtlijnen is er een prachtige verbinding ontstaan met de oude begraafplaats; er is een harmonie gevonden tussen architectuur, landschapsarchitectuur en kunst; er is een beleving van rust ondanks de situering naast de snelweg; en er is bijzondere aandacht besteed aan de ligging van de begraafplaats in de groene openbare ruimte.

VOO-prijs 2011

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 april 2011 is de VOO-prijs uitgereikt aan mevrouw J.F. Scheenstra-Ter Avest. Zij was de hoofdinitiatiefnemer voor de herinrichting van het parkje aan het Van Griethuijsenplein. De VOO heeft gemeend dat het park, het monument en de vijver op een zodanige wijze zijn gerenoveerd dat behoud van het cultuurgoed en de wensen van de gebruikers voorbeeldig in evenwicht zijn gehouden.

VOO-prijs 2008

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 april 2008 is de VOO-prijs uitgereikt aan twee projecten. VOO-voorzitter Harry Vissers heeft oorkondes uitgereikt aan de heer J. Banga, directeur van Woningstichting Buitenlust, en aan de Nova Zembla Zorggroep, die werd vertegenwoordigd door enkele leden van de directie: de heer S. Hartman en mevrouw Van Bork. De Woningstichting Buitenlust heeft de prijs ontvangen vanwege de wijze waarop de herstructurering van het gebied Gladiolenlaan/ Narcissenlaan in de afgelopen jaren is uitgevoerd. De Nova Zembla Zorggroep is geëerd met deze prijs omdat zij in 2007/2008 het pand aan de Prins Hendriklaan 2 op zorgvuldige wijze heeft aangepast aan een nieuwe bestemming, met behoud van het karakter van de villa.

VOO-prijs 2004

In het verleden is de VOO-prijs uitgereikt aan de eigenaar van het pand van het oude gemeentehuis aan de Wijttenbachweg en aan de eigenaar van Dorpsstraat 68, het voormalige tolhuis. Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 april j.l. heeft voorzitter Pieter Hellinga de VOO-prijs 2004 uitgereikt aan Rob en Wil van der Hoorn. Zij ontvangen de prijs omdat zij het pand Geversstraat 5, de oude gemeenteschool, op zorgvuldige wijze hebben gerestaureerd en in de oude staat hersteld. In zijn antwoord gaf Rob van der Hoorn te kennen dat hij persoonlijk veel genoegen heeft beleefd aan de restauratie. De prijs bestaat uit een ingelijste oorkonde en een bordje op de gevel van het pand. Op 11 juni j.l. is het bordje officieel aangebracht.