Het kasteel is verkocht aan de Oudendal Groep uit Wassenaar.
Zie voor nadere informatie http://www.unity.nu/Artikelen/Regio/Landgoed-Endegeest-verkocht

 

Het laatste nieuws (van 8 september) is dat het kasteel verkocht is. Dwz de huidige eigenaren laten weten dat zij van plan zijn het kasteel en landgoed te gunnen aan een particuliere belegger. De overdracht zou gaan plaats vinden omstreeks 20 september,. a.s. Voor nadere info zie http://www.unity.nu/Artikelen/regio/koper-voor-landgoed-endegeest

De Vereniging Oud Oegstgeest en de Adviescommissie Groen en Natuur Oegstgeest hebben een open brief geschreven aan de inwoners van Oegstgeest, de gemeenteraad en aan B&W. Deze brief is hieronder te downloaden. (7 pagina’s, 0,3 MB). In de Oegstgeester Courant van woensdag 6 september staat een interview met de voorzitters van respectievelijk de VOO en AGN, Rianne Meester-Broertjes en Peter van Helsdingen over het zelfde onderwerp. Een pfd weergave van dat artikel is ook hieronderaan te downloaden (1,2 MB, 1 A4)

Het kasteel en landgoed Endegeest staan te koop. De eigenaren, dat zijn de gemeente Leiden en voor een kleiner deel Rivierduinen, willen hun bezit zo snel mogelijk te gelde maken. De gemeente Oegstgeest speelt in het verkoopproces formeel geen rol. Wel is het zo dat de waarde van het object (of de objecten) sterk afhankelijk is van het bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan geeft kortweg de bestemming “maatschappelijk”. De verkopende partijen zien dat het liefst uitgebreid worden. De gemeente Oegstgeest is bereid het bestemmingplan aan te passen. Een nieuw bestemmingsplan is van groot (financieel) belang voor de komende nieuwe eigenaar/eigenaren. Er staat veel op het spel. De uiteindelijke beslissing over een nieuw bestemmingsplan is aan de gemeenteraad van Oegstgeest.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn zal het VOO-bestuur die op deze plek ook openbaar maken.