In 2010 is de Kwaakbrug vanwege gebrekkige stabiliteit gesloten voor gemotoriseerd verkeer. De monumentencommissie heeft de gemeente destijds geadviseerd deze oudste nog bestaande brug over de Haarlemmertrekvaart op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dit advies werd toen niet opgevolgd. Twee jaar later is onderzoek gedaan naar de noodzaak de brug geheel te vernieuwen of dat restauratie mogelijk zou zijn. In het rapport ‘Kwaakbrug Oegstgeest, Gebrekenopname’ werd geconcludeerd dat conservering van de brug voor een vrijwel gelijk budget als sloop en vervanging door een nieuwe brug bereikt zou kunnen worden. De vereniging hecht aan de historische betekenis van de oversteekplaats over de Haarlemmertrekvaart, de 16e-eeuwse snelweg tussen Leiden en Haarlem.

De VOO heeft de restauratie van de Kwaakbrug nu opnieuw op de agenda van de gemeente gekregen. Ambtelijk wordt een project opgestart en in samenwerking met de VOO,
de provincie Zuid-Holland en de Stichting Kasteel Oud-Poelgeest wordt restauratie van de brug voorbereid.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen