Hofdijckschool bezoekt Gemeentehuis/Jelgersmakliniek tijdens Klassendag

De Klassendag is de opmaat van het Open Monumenten en Osger weekend 2019 en vond dit jaar voor het eerst in Oegstgeest plaats! Leerlingen van de Dalton school dwaalden terug naar de tijd van Willibrord in hun bezoek aan het Groene kerkje. Twee groepen van de Hofdijck school werden door burgemeester Jaensch rondgeleid in het Gemeentehuis/ Jelgersmakliniek. En leerlingen van de Montessori school hebben gedwaald in het bos van kasteel Oud-Poelgeest en hebben het kasteel van de kelder tot de zolder bekeken.

Onno Koerten en Jan Halin hebben met een gastles de leerlingen voorbereid op het bezoek. Ze zijn op onderzoek uitgegaan met een monumentenkijker en hebben het monument bezocht met een rondleider. Leerlingen en leraren waren enthousiast over het bezoek, dus..…hopen wij dat een traditie is geboren.

Dit initiatief is van de werkgroep Erfgoededucatie Oegstgeest waaraan wordt deelgenomen door Stichting Oger Support, de Vereniging Oud Oegstgeest, de Cultuureducatiegroep, de bibliotheek en de gemeente Oegstgeest. Doel van de werkgroep is om het onderwijs meer te betrekken bij het rijke cultureel erfgoed en de lokale geschiedenis van ons dorp. Samen met scholen worden diverse activiteiten georganiseerd. Komend jaar worden de scholen opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan de Klassendag voor het Open Monumenten weekend.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen