vlnr: Flip Robers, Aad Treur, Hennie Völker-Dieben, Wethouder Roeffen, Onno Blom, Albert Labordus, Freek Lugt en Margreet Wesseling.

Op 29 oktober 2014 is het nieuwe boek van Freek Lugt over het kasteel en het landgoed Oud-Poelgeest aangeboden door VOO-voorzitter Rianne Meester-Broertjes aan wethouder Jos Roeffen en aan de voorzitter van de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest Hennie Völker-Dieben. De volledige titel van het boek is “Oud-Poelgeest – van middeleeuws kasteel tot rustpunt in de Randstad”.

De officiele aanbieding werd vooraf gegaan door enkele boeiende inleidingen waarin voor een gehoor van ongeveer 70 genodigden, verschillende gebeurtenissen en episodes uit de lange geschiedenis van het kasteel op pakkende wijze werden belicht. De voorzitter van de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest, in haar rol van huidige kasteelvrouwe, vertelde over vier bijzondere vrouwen die haar in de loop van de geschiedenis als kasteelvrouwe zijn voorgegaan: Aleid van Poelgeest (13e eeuw), Margaretha van Culemborg (16e eeuw), Maria Drolenveaux (18e eeuw) en Arnoldine Willink (20e eeuw). Aad Treur, geboren op de boerderij Melkersrust op het landgoed, haalde herinneringen op uit zijn jeugd in de oorlogsjaren, toen Duitse en na de bevrijding Canadese soldaten in het kasteel en op het landgoed gelegerd waren. Architect Flip Robers gaf een overzicht van de nauwgezette en vakkundige restauratiewerkzaamheden die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd en lichtte de voorgenomen restauratie van de Drakenzaal toe. Onno Blom, de biograaf van Jan Wolkers, las voor uit een eigen essay, waarin hij de bijzondere relatie die tussen Jan Wolkers en het kasteel bestaan heeft, op ontroerende wijze beschrijft. De sprekers werden op een speelse en deskundige wijze ingeleid door de heer Labordus.

In het nieuwe boek komen al deze onderwerpen ook aan de orde, al zij het dan in de woorden van auteur Freek Lugt. Hoofdstuk acht over het park is geschreven door Margreet Wesseling, die onlangs haar eigen boek over het Bos van Wijckerslooth publiceerde.

Wethouder Roeffen dankte de Vereniging Oud Oegstgeest en de auteurs voor dit mooie resultaat. Hij merkte op dat het voor een bestuurder een groot genoegen is om te zien dat zoveel mensen in dit dorp het cultureel erfgoed een warm hard toedragen en zich er voor inzetten om het voor de toekomst te bewaren.

Het boek is uitgegeven door de Vereniging Oud Oegstgeest (VOO). Het heeft 208 pagina’s en evenzoveel illustraties. Voor Euro 18,50 is het te koop bij de Oegstgeester boekhandels en voor leden voor Euro 15,00 bij de penningmeester van de vereniging Jan Janssen (tel 071-5170003) en bij Margriet Lugt, Nassaulaan 45, Oegstgeest, liefst na een telefoontje naar 071-5170302.

Voor het eerst in de geschiedenis van VOO is een uitgegeven boek ook digitaal beschikbaar als pdf, zonder de 208 illustraties en kaders weliswaar, maar met de voetnoten die weer geen van alle in de papieren versie staan. De omvang van de digitale versie kon beperkt worden tot 1,5 MB. Om het te downloaden ga naar activiteiten/VOO-publicaties.

Voor een recensie van het boek door Peter van Zonneveld lees hieronder.