De Vereniging Oud Oegstgeest organiseert naast lezingen elk jaar minstens één excursie. Dit jaar was die op 20 juni 2014 en ging naar museum De Zwarte Tulp in Lisse. De keuze voor dit onderwerp kwam voort uit de prachtige materialen die de Vereniging van dit museum op 24 maart 2014 heeft geleend om aan de afscheidsavond van onze oud-burgemeester mevrouw Timmers in het Gemeentehuis aan het Wilhelminapark een bijzondere invulling te kunnen geven.

In het museum zagen de 20 excursiegangers een film over de geschiedenis van de tulpenbol en zijn komst vanuit Turkije naar ons land. Daarnaast was er een zeer goede rondleiding door één van de vrijwillige gidsen, met wie de groep het gehele museum, dat in een prachtig pand in Lisse is gevestigd, heeft bekeken.

In het museum was er vooral aandacht aan de regionale ontwikkeling van de bollenteelt: de teeltlocaties, de teeltvormen, de instrumenten, de arbeidsomstandigheden, het bollen rooien en bollen pellen, de pollenveiling etc. Uit alles bleek dat de zandgrond net achter de duinen zeer geschikt was voor bollenteelt, in vroeger jaren ook in Oegstgeest. Een enkel gebouw in ons dorp herinnert daar nog aan.

Dat de bollenteelt ook inspiratie gaf aan allerlei kunstuitingen, wordt in het museum duidelijk in onder meer prenten, schilderijen, aardewerk en een bijzondere collectie bloembollenglazen.

Na een kort bezoek aan de prachtige museumwinkel werd deze VOO-excursie afgesloten.

Zie ook “museum De Zwarte Tulp”