Hoe bijzonder is dit! Archeologen van BAAC troffen resten van 35 eeuwenoude waterputten aan tijdens een opgraving langs de Haarlemmerstraatweg, op het voormalig MEOB-terrein in Oegstgeest. De oudste put moet zo’n drieduizend jaar oud zijn. De jongste dateert uit de tiende eeuw na Christus. Deze locatie was zo’n lange periode geschikt voor het aanleggen van waterputten vanwege de ligging op lage zandgronden van een strandwal. Hierdoor was zoet water gemakkelijk bereikbaar. De opgraving leverde meer op, zoals veel gebruiksaardewerk uit de Romeinse tijd. Het aangetroffen aardewerk met bloedstrepen getuigt mogelijk van een ritueel dat bij een van de waterputten heeft plaatsgevonden. Het volledige artikel is te lezen op Erfgoedleiden.nl.