Onze vereniging heeft een geactualiseerde versie ontvangen van het feitenrelaas over het bombardement op een bus met versterkingen aan het begin van de tweede wereldoorlog. Met dank aan de heer Dick Breedijk.