Weidepaviljoen landgoed Endegeest wordt Gemeentelijk Monument

Overgenomen van Unity.nu

De tweede versie van Gebiedsvisie De Geesten is in de besluitvormende raadsvergadering van donderdagavond 3 juni vastgesteld. Met zestien stemmen voor en drie tegen vanuit de oppositie Hart voor Oegstgeest (HvO) en Lokaal Oegstgeest lijkt er vaart te komen in de plannen voor het gebied.

Nu de geactualiseerde Gebiedsvisie is aangenomen en als alles de komende maanden volgens plan verloopt, kan in oktober het nieuwe bestemmingsplan al worden vastgesteld. Deze deadline blijkt daarnaast extra belangrijk te zijn, want als de gemeente dit haalt, is de gemeente uiterlijk één december eigenaar van de voormalige Julianaschool langs de Endegeesterstraatweg. Dan kan er op die plek gestart worden met de bouw van de nieuwe Leo Kannerschool, twee jaar eerder dan verwacht.

In de visie zijn vooral kleine aanpassingen toegepast door het college. Onder andere wordt het Mortuarium wordt verplaatst richting Endegeesterstraatweg en het totale bebouwingspercentage is met 0,07% gestegen naar 11,85% vanwege het behoud van het Mortuarium, Kruispunt en Prieel. Een van de belangrijkste punten, aangevraagd door het Cuypersgenootschap en de Historische Vereniging Oegstgeest, is om meerdere gebouwen in het gebied aan te wijzen als monument. Hieronder vallen: Het Transformatiehuisje, het Kruispunt, het Mortuarium, het Weidepaviljoen en het Receptiegebouw krijgen een gemeentelijke monumentenstatus.

Duidelijkheid Ponycentrum
Maar, in de vergadering van donderdagavond kwamen de fracties doormiddel van moties en amendementen ook nog met aanpassingen. Meerdere amendementen van Lokaal Oegstgeest werden verworpen. De motie van HvO en Lokaal Oegstgeest waarin wordt gevraagd om door middel van een maquette het huidige landgoed in beeld vast te leggen, werd daarentegen unaniem omarmt door de raad. Fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen denkt vooral dat de maquette gaat helpen om een goed beeld te geven over het geheel. VVD-raadslid Eric Bouw vroeg zich tegelijkertijd hardop af hoeveel zo’n maquette de gemeente zou kosten. Portefeuillehouder Matthijs Huizing antwoord daarop met een waarschuwing en een open vraag: ‘Maquettes zijn erg duur. Maar ik vraag me wel af, moeten we vanaf nu altijd maquettes inzetten?’

Vervolgens werd er door D66, het CDA, Progressief Oegstgeest (PrO) en HvO door middel van een amendement, niet voor de eerste keer, gevraagd om duidelijkheid voor Ponycentrum Leeuwenhoek. Dit omdat er zelfs in de geactualiseerde Gebiedsvisie ‘gesproken wordt over een onderzoekstermijn van twee, nu nog één jaar, voor de versterking van het zorgcluster’, vertelt raadslid Arne-Jan Vos die het amendement namens de partijen indient. De partijen willen dan ook dat het onderzoek naar het gebruik van de grond van Ponycentrum Leeuwenhoek wordt beëindigd. Met succes, het amendement is unaniem aangenomen.

Tot slot kwam het onderwerp ‘de Bio Science Park architectuur’, dat ook in de voorgaande vergadering al uitgebreid aan bod kwam, weer op tafel. De gehele raad kwam al snel tot de conclusie dat de opengelaten mogelijkheid om gebouwen rond het kasteel in een ‘Bio Science Park architectuur’ te realiseren totaal niet aansluit bij wat het landgoed wil uitstralen. Fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk zou deze vorm van architectuur vervelend vinden: ‘Het Bio Science Park is mooi en functioneel, maar deze stijl past niet bij Endegeest. Wat in Endegeest komt moet ook daar passen, geen moderne gebouwen dus.’

Vos legde er nog een schepje bovenop in de vergadering van eind mei: ‘Wij als fractie amenderen elke architectuur uit het stuk wat betreft het Bio Science Park.’ Er dus werd snel duidelijk dat fracties de handen in een gingen slaan om dit te amenderen. Dit gebeurde ook, met het amendement van D66, CDA en HvO ‘Architectuur rond het kasteel.’ Het was dan ook geen verrassing dat ook dit amendement unaniem werd aangenomen.

Het dossier De Geesten kent daarmee in Oegstgeest al een lange geschiedenis. Het is een complex dossier waar al lang over wordt vergaderd en waarbij veel partijen betrokken zijn. Omwonenden zijn niet blij met een deel van de plannen, vooral de plannen voor woningbouw in het gebied. De voorheen verantwoordelijk wethouder voor het dossier, Peter Glasbeek, stapte eerder al op omdat er geen raadsmeerderheid was voor het van te voren toestaan van woningbouw in het gebied. De eerdere coalitie struikelde over het dossier, kwam weer bijeen en wethouder Glasbeek keerde terug, maar niet op het dossier De Geesten.

Lastig dossier

De geactualiseerde Gebiedsvisie wordt nu verwerkt in het Ontwerpbestemmingplan waarna deze, met alle ondersteunende onderzoeken, door het college opnieuw ter inzage wordt gelegd. Het is de verwachting dat de raad in oktober dit jaar het Bestemmingsplan nog vaststelt.