Het boek Oegstgeest in bange dagen 1940 – 1945, geschreven door Bert Driessen en Riet van Dort, is al jaren uitverkocht. Maar er is nog steeds veel belangstelling voor dit boek, dat de geschiedenis van Oegstgeest tijdens WO II beschrijft. Om het toegankelijk te maken voor iedereen die geïnteresseerd is in die periode van de geschiedenis van Oegstgeest heeft de VOO het boek met instemming van Bert Driessen en de zoon van Riet van Dort gedigitaliseerd.

De volledige inhoud van het boek is op de website geplaatst als Pdf onder Collecties / Boeken over Oegstgeest. Het bestand is zo groot dat downloaden van het gehele bestand onpraktisch is. De verschillende hoofdstukken zijn daarom in afzonderlijk te downloaden Pdf’s geplaatst.

In mei 1995 was het vijftig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Met de herdenking in het vooruitzicht besloten Riet van Dort en Bert Driessen de geschiedenis van het dorp Oegstgeest tijdens de Tweede Wereldoorlog te moeten vastleggen. Nog niet eerder werd deze periode in het dorp integraal onderzocht. Alhoewel het vijftig jaar na dato een optimale betrouwbaarheid van hetgeen in het boek is verwoord niet is te garanderen, hebben zij in elk geval vele Oegstgeestenaren van toen ten tonele gevoerd: verzetsdeelnemers, tewerkgestelden, onderduikers, terwijl een ieder die als gevolg van de oorlog omkwam een plaatst heeft gekregen. Hun lotgevallen zijn geboekstaafd. Niet meer, maar ook niet minder.​