Recensie door Peter van Helsdingen over het boek van Margreet Wesseling: Bos van Wijckerslooth – biografie van een bos.