Lezingen, excursies, vergaderingen en wat dies meer zij.

ALV