De Gemeente is van plan de vervanging van de Duikerbrug (ook bekend als Sluisbrug – Poortwetering) door een nieuwe brug door te zetten. De VOO heeft een aantal suggesties gedaan om het historische karakter van deze brug naar voren te laten komen. De Gemeente heeft aangegeven erg blij met deze input te zijn en wil deze punten gedurende de verschillende fasen van het project telkens op mogelijkheden voor realisatie beoordelen.

De punten die voor de VOO het belangrijkst zijn, uitgaande van een nieuwe brug:

– We pleiten voor een “presentatie” (=informatiebord) over het historische belang van deze plek, te plaatsen op maaiveld. Met foto’s van de (anno 2020 nog) bestaande toestand, waarvan dan nog een professionele vastlegging moet plaatsvinden;

– We denken er daarbij ook aan om een stukje oude tramrails of een verwijzing daarnaar te laten terugkeren;

– Het terugbrengen van het metalen hek aan beide zijden van de brug (replica van een historische versie, ouder dan de huidige);

– We pleiten voor het bewaren van een deel van het oude metselwerk om dat te tonen “op maaiveld”;

– We zijn positief over het idee van de gemetselde ingangen. Steen, kleur, vorm gelijkend aan hetgeen toegepast in huidige Duikerbrug (af te stemmen met Monumentencommissie);

– Aankleding tunnelbuis zelf nader te bepalen. Mogelijk kan een aankleding van de binnenwand bijdragen aan het historisch besef, bijvoorbeeld met een bedrukt doek en enige
“historische” verlichting.

Zie Nieuwsbrief van de Gemeente aan omwonenden.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen