Woensdagavond 23 augustus, in een bomvolle raadszaal is het programma voor het komende Open Monumenten en Osger Weekend openbaar gemaakt. Het thema van het weekend is dit jaar “Boeren, Burgers en Buitenlui”.

Boerderij de Voscuyl

Daarna was het woord aan André van Noort voor een lezing over “Boeren en Boerderijen, met accent op Warmond en Oegstgeest”. Hij is de auteur van het boek “De kunst van het boerenleven”. In dat boek beschrijft hij de meer dan vijftig boerderijen en hun boeren in Warmond. In de lezing besteedde hij ook aandacht aan de Oegstgeester boerderij De Voscuyl. Omdat zijn grootvader Heemskerk daar de laatste boer is geweest, kon hij uit het familiearchief een paar foto’s laten zien die eerder nog niet in Oegstgeest vertoond waren.

Van de vele Warmondse boerderijen kon hij er maar een beperkt aantal in detail bespreken. Heel kenmerkend voor Warmond met al zijn water waren de zogenaamde vaarboerderijen, waarbij de boer alleen over het water zijn koeien, melk en hooi kon vervoeren. Een van de meest markante foto’s die Van Noort liet zien was een sluisje met daarin een schuit en daarin weer de koeien op weg van de wei in de polder naar de stal. (zie de foto bovenaan deze pagina). Dit was tot nog niet zo lang, maar deze werkwijze was voor de boer niet meer rendabel vol te houden. Lees meer over de spreker onderaan.

Wethouder Roeffen bewondert het programma boekje geflankeerd door de twee voorzitters

Voorafgaand aan de lezing hebben Lineke Hofdijk, voorzitter van Osger, en Rianne Meester, voorzitter van de Vereniging Oud Oegstgeest, in het kort het programma voor het weekend van 9 en 10 september toegelicht en hebben daarna het programmaboekje aan wethouder Jos Roeffen aangeboden. Het boekje is nu openbaar beschikbaar en het kan gratis worden afgehaald op het gemeentehuis, de bibliotheek en de Oegstgeester boekhandels. Het is ook te downloaden via www.osger.nl.

Over de spreker: André van Noort is geboren en getogen Warmonder en sinds 2000 als archivaris werkzaam bij Erfgoed Leiden en Omstreken (voorheen Regionaal Archief Leiden). Daar houdt hij zich vooral bezig met dienstverlening aan onderzoekers en het toegankelijk maken van historische archieven. Daarnaast is hij ruim vijftien jaar (2001 – 2017) voorzitter van het Historisch Genootschap Warmelda (HGW) geweest. Van Noort is ook de auteur van het in 2012 verschenen “Warmonds Boerderijenboek”, uitgegeven door HGW en van “De kunst van het boerenleven” verschenen in 2015. Zijn grootvader Heemskerk boerde op de boerderij aan de Voscuyl in Oegstgeest.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen