Tijdens de goed bezochte jaarvergadering van de Vereniging Oud Oegstgeest (op 22 maart 2017), met zeker zo’n 80 aanwezigen, is aan Sylvia Braat het erelidmaatschap van de vereniging aangeboden. Zij is het vijfde erelid, nu samen met Jan de Soeten, Pieter Hellinga, Bert Driessen en Margriet Lugt. Enige maanden geleden heeft Sylvia het voorzitterschap van de Afdeling Historie van de vereniging overgedragen aan haar opvolger Onno Koerten en de algemene leden vergadering was het uitgelezen moment om haar te bedanken voor het vele werk dat zij voor de VOO gedaan heeft. Voorzitter Rianne Meester vertelde wat de Sylvia’s verdiensten waren. Dat was een lange lijst. Daarbij waren o.a. het (mede-)auteurschap van drie door de VOO uitgegeven boeken: “Een Perzisch kleed voor een kistje aardappelen”, “de Canon van Oegstgeest”, “200 jaar vrijwillige brandweer van Oegstgeest” en diverse artikelen in het verenigingstijdschrift “Over Oegstgeest”.

Tijdens de vergadering is ook afscheid genomen als bestuurslid van Bernadette Fortuyn, die zich zes jaar voor de vereniging heeft ingezet als secretaris. Zij is opgevolgd door Birgitta van der Touw.

Ter viering van het dertigjarig bestaan van de vereniging zal in het najaar een bijzondere publicatie uitkomen over het onlangs teruggevonden oudste boek van Oegstgeest, een Zangboek uit 1562. Het zal worden
gepresenteerd in het Groene Kerkje, waar koren gezangen uit het boek zullen zingen.

Na de vergadering volgde een lezing door Onno Koerten over de Postritweg door Oegstgeest. Zijn lezing werd ingeleid door Rianne Meester met het officieel in gebruik stellen van de Digitale Erfgoedkaart van Oegstgeest op de site van de VOO en door dit nieuwe onderdeel van de website van de VOO aan te bieden als geschenk aan wethouder Roeffen. Een van de objecten op die kaart is de Postritweg. Eeuwen lang liep de snelste verbinding tussen Den Haag en Haarlem dwars door Oegstgeest. Hij kwam Oegstgeest binnen bij het Haagse Schouw en verliet het dorp bij de Postbrug aan de grens met Sassenheim.
Pas twee eeuwen geleden werd deze verbinding bestraat. Hoe bijzonder dat was is nog terug te vinden in de namen Rhijngeesterstraatweg, Haarlemmerstraatweg en Endegeesterstraatweg. Koerten gaf aan de hand van jonge en oude plaatjes een mooi beeld van wat er allemaal aan buitens, cafés en anderszins langs deze weg gestaan heeft en nog staat.