​Op woensdag 28 maart j.l. heeft de Vereniging Oud Oegstgeest haar zeer goed bezochte jaarvergadering gehouden in het Dorpscentrum. De belangrijkste elementen van de vergadering waren de goedkeuring van de financiële resultaten en de begroting en het toetreden van Onno Koerten tot zevende lid van het VOO bestuur.

De vergadering werd gevolgd door een lezing door Willemijn Wilms Floet getiteld “Het geheim van het hofje”. De spreekster is als onderzoeker en docent verbonden aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Aan de hand van prachtige foto’s tekeningen, maar ook van maatschappelijke overwegingen schetste zij een beeld van het verleden en heden van het hofje in de vooral Hollandse stad.

Het verschijnsel hofje omspant een periode die loopt van 1395 (Hofje de Bakenesserkamer in Haarlem) tot 2007 (Johan Enschedéhofje ook in Haarlem), dus meer dan zes eeuwen wisselwerking tussen het hofje en de stad. Speciaal voor haar gehoor in Oegstgeest besteedde ze extra aandacht aan de hofjes in Leiden. Velen onder het gehoor bekenden niet te weten dat een hofje best wel betreden mag worden, mits je je maar als gast gedraagt. In Leiden staat de poort naar een hofje meestal open en kun je rustig binnen kijken. In Amsterdam, met zijn grote-stad-problemen, zit de toegang tot een hofje meestal op slot.

In haar boek “Het hofje, Bouwsteen van de Hollandse stad, 1400 – 2000” geeft zij een volledig overzicht van alle verdwenen en nog bestaande hofjes in acht oude Hollandse steden, geïllustreerd met prachtige foto’s, plattegronden en stedenbouwkundige beschouwingen. Het boek is een beetje groot en zwaar om op een wandeling mee te sjouwen, maar in ieder geval voor Leiden bestaat er ook een klein zakboekje met beschrijving van een Leidse Hofjeswandeling.

Over de spreekster: Dr. Ir. Willemijn Wilms Floet is als “assistant professor” verbonden aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, bij de leerstoel Methode en Analyse van de vakgroep Architectuur. Haar expertise is het analyseren van bouwwerken ten behoeve van nieuw architectonisch ontwerp. Ze was (co-)auteur van onder andere ‘Honderd jaar Nederlandse architectuur’ 1999, het ‘Zakboek voor de woonomgeving’ 2001, ‘ Het ontwerp van het kleine woonhuis’ 2005 en ‘Ruimte voor democratie’ 2011. In 2016 verscheen van haar hand ‘Het hofje, Bouwsteen van de Hollandse stad’.