Belangstelling?

  • Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Oegstgeest?
  • Vindt u dat dit mooie dorp zijn landelijke karakter, historische identiteit en kwaliteit van ruimtelijke ordening moet behouden?
  • Wilt u zelf actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw omgeving?

Lidmaatschap

Als lid van de vereniging ontvangt u tweemaal per jaar het verenigingsblad Over Oegstgeest met artikelen over de geschiedenis van het dorp en zijn bewoners. Daarnaast ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief waarin, naast bestuursmededelingen, actueel nieuws onder de aandacht wordt gebracht. Eenmaal per jaar vindt de ledenvergadering plaats. Daarnaast organiseert de vereniging een- of tweemaal per jaar een lezing of excursie.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de Vereniging door onderstaand formulier in te vullen. Het lidmaatschap bedraagt € 22,50 per jaar. Na aanmelding ontvangt u een factuur. Na overmaking van het lidmaatschapsgeld op rekeningnummer NL52 ABNA 0566 9415 38, t.n.v. Historische Vereniging Oegstgeest bent u lid. Welkom!

Ik meld me aan als lid

    Om onze leden beter te kennen weten we graag hoe ze hun lidmaatschap zien. Alle antwoorden zijn welkom.


    JaNeeMisschien