Zoals bekend heeft tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging op 15 mei 2013 onze toenmalige voorzitter Harry Vissers de VOO-prijs 2013 uitgereikt aan vertegenwoordigers van de nieuwe begraafplaats van het Groene Kerkje. De considerans kunt u vinden onder de tab “Activiteiten/VOO-Prijs”. Bij de prijs hoort een oorkonde en een “bordje” voor op de gevel. Op vrijdag 8 november j.l. heeft de ceremoniële onthulling van dit bordje plaatsgevonden en petit comité. Onze voorzitter Rianne Meester heeft de aanwezigen toegesproken en nog eens uit de doeken gedaan waarom de begraafplaats deze prijs verdiend heeft en de voorzitter van het bestuur van de begraafplaats Guus Onderwaater heeft in zijn dankwoord aangegeven dat hij en zijn medebestuursleden erg trots zijn op de prijs.

Wij kunnen u aanraden om zelf eens ter plekke te gaan kijken om de omgeving en de schoonheid op u te laten inwerken. En ervaar de verrassing van het zicht op de kerk wanneer je op de terugweg de trap afloopt. Meer foto’s zijn hier te zien.