De Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) heeft afgelopen donderdag 16 november een zeer goed bezochte verenigingsavond gehad. Het eerste punt op de agenda was het uitreiken van de VOO-prijs 2017. Sinds een groot aantal jaren reikt het bestuur van de Vereniging eens per twee jaar een prijs uit aan een persoon of instelling die de doelstellingen van de Vereniging mooi en concreet realiseert in de praktijk.

Voor het jaar 2017 heeft het bestuur van de VOO besloten om de VOO-prijs toe te kennen aan de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest en aan architect Flip Robers voor de prachtige restauratie van de Drakenzaal in Kasteel Oud-Poelgeest. De oorspronkelijke inrichting van de Drakenzaal heeft plaatsgevonden in het midden van de 19-de eeuw. Voor die tijd heel vernieuwend met zijn bijzondere plafond (met de draken), de schouw met sfinxen en zijn kleurstelling. In en na de oorlog is er veel vernield in het kasteel en ook in de Drakenzaal. Veel daarvan is inmiddels hersteld. En in 2013 zijn er plannen gemaakt om ook de Drakenzaal in zijn oude glorie terug te brengen. De grote drijfveer hierachter was de voormalige voorzitter van de Stichting mevrouw Hennie Völker-Dieben. Voor de restauratie is door een aantal instanties financieel bijgedragen (waaronder het Cultuurfonds Oegstgeest), hebben specialistische aannemersbedrijven en ook grote kenners van verf en kleur hun grote bijdrage geleverd. Maar voor het geheel mag de eer toekomen aan architect Flip Robers en de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest. Deskundigen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn van mening dat het nu een van de mooiste drie negentiende-eeuwse zalen ter wereld is. Prachtige luister voor het kasteel en daarmee voor ons dorp. Na haar overweging te hebben uitgesproken reikte voorzitter Rianne Meester de oorkondes uit aan de huidige voorzitter van de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest mevrouw Annelies Koningsveld en aan architect Flip Robers.

Na deze ceremonie hield Carla de Glopper een zeer interessante voordracht over de geschiedenis van ons dorp en de rol die de Oranjevereniging daarin gespeeld
heeft. Dit deed zij, aan de hand van heel veel foto’s van hoe het dorp er in het verleden uitzag en hoe, aanvankelijk de Wilhelminavereniging, en later de Oranjevereniging in ons dorp de oranjefeesten vorm hebben gegeven. En zo hun bijdrage hebben geleverd aan het gemeenschapsgevoel in Oegstgeest.

Kijk voor meer info over de restauraties op Oud-Poelgeest op
http://www.skbl.nl/hennie-volker-dieben-aan-het-woord.

Zie voor een fotoreportage van de avond op de tab collecties/foto’s op deze (VOO) site.