Op 7 mei gaat de historische vereniging VOO een inspraakreactie (zie bijlage) geven in de oordeelsvormende raadsvergadering op de voorliggende Gebiedsvisie De Geesten die de Gemeente heeft gepubliceerd. De Gemeente heeft schriftelijk antwoord gegeven op vragen die tot 6 mei konden worden ingediend. En in het Leidsch Dagblad stond dat wethouder Glasbeek heeft gezegd dat het aantal van 150 nieuwe woningen op De Geesten een ‘foutje” was.

Op 24 april heeft de historische vereniging VOO een brief (zie bijlage) gezonden aan het College over de op te stellen Erfgoednota. Daarin is een pleidooi gehouden om het Entreegebouw Endegeest uit 1933 op te nemen op de Gemeentelijke monumentenlijst.

Door een technische storing is het niet gelukt om de digitale raadsvergadering te laten plaatsvinden. Uiteindelijk is de oordeelsvormende raadsvergadering afgerond op donderdag 14 mei.

Onderstaand het commentaar van Unity.NU nav de raadsvergadering:

OEGSTGEEST – De sloop- en bouwplannen rond het Endegeest-terrein kunnen verdergaan. Donderdagavond had een ruime meerderheid van de gemeenteraad tijdens de belangrijke oordeelsvormende raadsvergadering over gebiedsvisie ‘De Geesten’ alleen wat kleine kanttekeningen bij de ingrijpende plannen, in tegenstelling tot de lokale partijen.

De collegepartijen VVD, CDA en Progressief Oegstgeest en grootste oppositiepartij D66 steunden de hoofdlijnen van het plan. Wel waren er nog wat kleine kanttekeningen: Eric Bouw (VVD) ziet bijvoorbeeld graag dat een bijgebouw dat gebouwd gaat worden, verder naar het zuidwesten gaat, zodat het zicht vanuit Oegstgeest intact blijft. Eibertjan van Blitterswijk (CDA) merkt op dat eventuele bebouwing bij het kasteel een afweging voor de gemeenteraad zou moeten zijn. De raad moet het nu doen met abstracte vlekken rondom de plannen met de kasteelzone, in plaats van een uitwerking van de bouwdelen. Nico Janssen (PRO) is duidelijk: ‘Wij kunnen leven met het verplaatsen van de gebouwen, als het maar niet weer 10 jaar duurt.’

Uiterst kritisch
De partijen Hart voor Oegstgeest en Lokaal zijn daarentegen uiterst kritisch over de plannen en vinden dat het college volledig aan het handje van Leiden loopt. ‘De wensen van de gemeente Leiden zijn leidend en allesbepalend voor de Gebiedsvisie. Dit verklaart meteen waarom de belanghebbenden niet gehoord zijn’, aldus Eelke van den Ouweelen (Lokaal). Frits van Dissel (Hart van Oegstgeest) deelt deze mening en stelt dat de financiële haalbaarheid niet goed is beschreven in de visie: ‘de gemeente verwacht geen planschadeclaims, wij moeten dat nog zien.’

De twee partijen zijn het ook met elkaar eens dat er te weinig gekeken is naar de belangen van de omwonenden, GGZ Rivierduinen en Ponycentrum Leeuwenhoek. ‘De omwonenden en de stichting behoud Wilhelminapark en de Geesten zijn nauwelijks betrokken geweest bij de overleggen. Ditzelfde geldt voor GGZ Rivierduinen, zij hebben in een tweetal brieven aan de raad al gezegd dat de zorg op deze manier in gevaar komt. En het Ponycentrum hangt straks weer 2 jaar aan een “Leids draadje”. Het proces kent echt forse tekortkomingen’, aldus Van den Ouweelen.

Op 28 mei vergadert de gemeenteraad van Oegstgeest verder over de gebiedsvisie.

Powerpoint presentatie.