Woensdag 20 april hield de Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) haar jaarvergadering in het Dorpscentrum. Bij de rondvraag kwam de vraag op hoe de Oegstgeester beschermde dorpsgezichten nu en in de toekomst beschermd kunnen worden onder de huidige wetgeving voor ruimtelijke ordening, bouw en milieu (WABO).Dit is een zeer wezenlijke vraag voor de woonkwaliteit van ons dorp. Het bestuur van de VOO zegde toe om zich hier nader in te verdiepen.

Cor Smit wordt bedankt door Rianne Meester

Na de jaarvergadering was het woord aan de Leidse historicus Cor Smit die een lezing hield over “Kinderarbeid tussen 1800 en 1914”. Ook in Oegstgeest was kinderarbeid in die tijd heel normaal, onder andere in de bollenteelt, maar berucht waren de steenfabrieken, zoals in Oegstgeest gelegen aan de Rijn op het gebied dat nu tot Leiden behoort. Ook waren er veel Oegstgeester meisjes die op jonge leeftijd vele uren in de huishouding werkten.

De heer Smit gaf een genuanceerd beeld van enerzijds de behoefte van bedrijven aan goedkope arbeidskrachten en anderzijds de behoefte van arbeidersgezinnen aan extra inkomen. Ook kwam duidelijk naar voren dat, toen er eenmaal wetgeving op het gebied van kinderarbeid kwam, hoe slecht de leeftijdsgrenzen van de leerplichtwet en de kinderarbeidswet op elkaar aansloten, waardoor de wetgeving niet effectief kon functioneren.

Na de lezing volgden veel vragen en een zeer geanimeerde discussie, waaruit vooral naar voren kwam dat kinderarbeid niet iets van het verleden is, maar nog helemaal actueel. Kinderen van nu willen bijbaantjes hebben, meestal niet om in het inkomen van het gezin te voorzien, maar om leuke dingen te kunnen kopen die andere jongeren ook hebben. Vaak lijden de schoolprestaties onder dat werk!

CW-RM-20160424

Te downloaden stukken betreffende de vergadering.
Klik hier voor het jaarverslag 2015.
Klik hier voor het financiële jaarverslag 2015

Download de notulen van de vergadering (pdf, 131 kB)

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen