In 1950 werden in Leiderdorp resten van een beschoeide geul uit de vroege middeleeuwen ontdekt. Bij opgravingen in 2013 bleek de oude geul een onvoorstelbare hoeveelheid voorwerpen te bevatten uit de naastgelegen nederzetting. Op verzoek van het Leiderdorps Museum is een boekje gemaakt dat in kort bestek het verhaal vertelt van een deel van de nederzetting Leithon.

Het boekje is opgenomen in het archief van de vereniging. Voor een directe link naar collecties/publicaties derden op deze site klik hier.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen