Mooie plaatjes van de buren

Al vele jaren verzamelt oud Oegstgeestenaar Frits van Ooststroom kaarten, schilderijen, prenten en foto’s van de plaatsen rondom Oegstgeest. Een kleine duizend heeft hij er al. Op donderdag 3 november liet hij voor een enthousiast publiek, voornamelijk leden van de Vereniging Oud Oegstgeest, een keuze uit zijn verzameling zien. Te beginnen aan de kust in Katwijk en Noordwijk maakte hij een omtrekkende beweging langs Rijnsburg, Warmond, Leiderdorp en zo verder om ons dorp heen. In 1867 had ons dorp nog tien buurgemeenten. Zelfs Zoeterwoude grensde aan Oegstgeest, met de Rijn er tussenin. Met een mengeling van eeuwenoude kaarten en prenten, jongere schilderijen en foto’s liet hij zien hoe door de eeuwen heen onze omgeving is veranderd en waar je nog herkenningspunten van vroeger kunt zien. Helaas is er ook veel verdwenen. Opmerkelijk was vooral het grote aantal buitenplaatsen of kastelen dat vroeger in onze omgeving gestaan heeft en waarvan vaak alleen nog straatnamen ons aan hun bestaan herinneren.

Voor de lezing was er een korte VOO-ledenvergadering waarin Han Noorlander tot nieuwe penningmeester van de vereniging werd benoemd. De notulen van deze vergadering kunnen hieronder worden gedownload.

Bijschrift bij de foto:

Spreker Frits van Ooststroom wordt door Rianne Meester-Broertjes, voorzitter van de VOO, hartelijk bedankt voor zijn rijk geïllustreerde voordracht.