Overgenomen van Unity.nu

De Oegstgeester raad heeft donderdagavond de allereerste Erfgoednota (2021-2025) van de gemeente vastgesteld. In deze nota staat het antwoord op de vraag welke kansen het dorp ziet voor het Oegstgeester erfgoed in de toekomst. De raad stemde unaniem voor de nota.

Beschermd erfgoed zoals monumenten, onbeschermd erfgoed, karakteristieke panden en groenstructuren zijn belangrijk vanuit historisch oogpunt en dragen bij aan het karakter van een dorp of stad. De Erfgoednota is een nieuw beleidsdocument waarin vastgelegd is hoe gemeentes met dit erfgoed omgaan. Het document bevat een ambitie en visie die onder andere bestaat uit het verder betrekken van de ruimtelijk-historische waarden in ruimtelijke ontwikkelingen, nauwere samenwerking met lokale en regionale erfgoedpartners, aansluiten bij provinciaal erfgoedbeleid, stimuleren van erfgoededucatie en educatie op erfgoedlocaties en tot slot het toegankelijker maken van erfgoedlocaties.

‘Oegstgeest staat al jaren in de top tien van beste woongemeentes van Nederland. Dat is mede te danken aan het feit dat Oegstgeest rijk is aan cultureel erfgoed. Op veel plekken in de gemeente is dit zichtbaar. Zo telt Oegstgeest een in de achtste eeuw gestichte kerk, twee kastelen, drie beschermde dorpsgezichten, 102 monumenten, een bijzonder historisch archief. Daarnaast zijn er historische wegen, restanten van landgoederen, opgravingen van drinkwatervoorzieningen vanaf de Bronstijd, een Keltische cultusplaats, een Merovingisch dorp en een Middeleeuws kasteel. Ook zijn er gebieden met hoge archeologische verwachtingswaarden, groen erfgoed, funerair erfgoed en nog veel meer’, valt in de nota te lezen.

Positieve reacties

CDA-raadslid Tobias van der Hoeven zei in een eerdere vergadering blij te zijn met de nota, al moet de gemeente ook buiten de nota op blijven letten: ‘Er zitten een hoop goede punten in, maar letters op papier gaan ons niet helpen. We moeten wat er staat ook daadwerkelijk gaan leveren.’ VVD-commissielid Marcella Kemper reageerde eerder kort en bondig op de voorliggende nota: ‘We zijn er blij mee, complimenten aan de wethouders.’ Progressief Oegstgeest-raadslid Menno Welling gaf ook eerder al een compliment voor de wethouders: ‘Ik zie in de nota ambitie om de huidige achterstanden op dit gebied te herstellen, onze complimenten hiervoor. We kunnen nu voortvarend door met ons erfgoed.’

D66-raadslid Lydie Vellema is ook positief over het document: ‘Lang gewacht, maar toch gekregen. Ook een aanrader als je meer over je woonplaats wilt weten, het is echt een levend document.’ Wel roept Vellema op om met andere fracties in gesprek te gaan, omdat Oegstgeest nu geen kunst en cultuur nota heeft, waaronder bijvoorbeeld het Waterrad in Poelgeest valt: ‘Wellicht is het in de toekomst een idee om daar eens met elkaar over na te denken en misschien zelfs verandering in te brengen. Het kunstwerk ligt volgens portefeuillehouder Matthijs Huizing buiten de scope van deze Erfgoednota.’