​Het bestuur van de historische vereniging VOO volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet. Er zijn beperkingen opgelegd door de regering tot 1 juni. Het bestuur heeft daarom besloten om de ALV en de lezing door mevrouw Anneke Jesse van 8 april af te gelasten. Het bestuur bekijkt andere vormen van communicatie om mogelijk komende weken toch een informatie-uitwisseling met de leden te hebben. Wij houden u op de hoogte via de website en de nieuwsbrief.

De ledenexcursie naar de Atlantikwall die op 20 mei was gepland wordt eveneens uitgesteld.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen