De Historische Vereniging Oegstgeest wil graag actief deelnemen aan de discussies over de nieuwe Omgevingsvisie voor Oegstgeest waarvoor de Gemeente Oegstgeest een inspraaktraject is gestart. Bijgaand een korte presentatie van de vereniging over haar inbreng.

Bij de start van het traject voor de Omgevingsvisie is ook een filmpje gemaakt.

Meer informatie kunt u krijgen bij de voorzitter Rob Sturm ().