Uit de Oegstgeester Courant

Door zelf oude scherven te wassen, te sorteren en te determineren, kunnen Oegstgeestenaren meer te weten komen over de geschiedenis van hun dorp.

Historische bronnen vertellen veel over Oegstgeest, maar er zijn nog altijd openstaande vraagstukken. Die zouden door de archeologie beantwoord kunnen worden, en daar kunnen Oegstgeestenaren bij helpen.

De archeologische geschiedenis van Oegstgeest ligt nu ingepakt in dozen in een oude loods in Alphen aan den Rijn. Van de meeste dozen weet men eigenlijk alleen maar globaal wat er in zit: aardewerkscherven, metalen resten, hout en soms botten. Maar wat het precies geweest is, waarvoor het diende of hoe oud
het is, moet nog worden uitgezocht. Binnenkort kan iedereen, die daar zin in heeft, er bij helpen en voor korte of langere tijd vrijwillige archeoloog zijn. De gemeente Oegstgeest, de Bibliotheek Bollenstreek en AWN-Nederlandse Archeologievereniging, afdeling Rijnstreek gaan, zodra corona het toelaat, een ArcheoHotspot in de bibliotheek aan de Lange Voort openen. Een ArcheoHotspot is een laagdrempelige plek waar je gratis zelf kennis kunt maken met archeologie.

ArcheoHotspots zijn er al op tal van plaatsen in Nederland, maar in Zuid-Holland is er nog niet een. Eigenlijk vreemd met een universiteit in de buurt met een faculteit Archeologie, die in de top tien van de wereld staat. En aan interessante opgravingen en vondsten ligt het ook niet. Nog maar enkele jaren geleden is de ‘Schaal van Oegstgeest’ uit de grond gekomen bij een opgraving naast Corpus. Daar lag een Merovingische (6e-7e-eeuw) nederzetting, die behalve kadewerken aan de Oude Rijn minstens twintig huizen en dertig bijgebouwen omvatte. Maar Oegstgeest bestond daarvóór al en daarna natuurlijk ook. Het dorp heeft een van de oudste kerken uit de streek, een oud mottekasteel (De OudenHof) en tal van buitenplaatsen. Maar de gewone Oegstgeestenaar, boer of ambachtsman, woonde er ook en zijn leven is minstens zo interessant.

Voor een ArcheoHotspot is maar weinig nodig. Een paar afsluitbare werktafels en vrijwilligers, die de geïnteresseerden willen ontvangen en begeleiden. Het is fijn als een vrijwilliger iets afweet van archeologie, maar het hoeft niet, want ze krijgen daarvoor een korte training, verzorgd door de Stichting ArcheoHotspots. En de Archeologievereniging AWN Rijnstreek levert zo nodig deskundige hulp en kennis als achtervang.

De komst van een ArcheoHotspot zorgt voor een win-winsituatie voor alle partijen. Voor de Oegstgeestenaar, die in archeologie geïnteresseerd is, of een zelf gevonden scherf wil laten determineren. Maar ook voor de gemeente, die voorstander is van meer lokale identiteit en van erfgoed, dat door iedereen beleefd kan worden. Voor de bibliotheek die, naast de uitleen van boeken ook een plek wil zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En voor de AWN en Stichting ArcheoHotspot, die blij zijn met meer draagvlak voor de
archeologie, want dat vergroot de kans dat we het verhaal van het verleden aan nieuwe generaties kunnen doorgeven.

Maar alles staat of valt met de vrijwilligers, die de ArcheoHotspot voor één of meer dagdelen per week willen bemensen. Degenen, die dit leuk lijkt, kunnen zich aanmelden bij . Als de ArcheoHotspot eenmaal van de grond is, komen er ook lezingen en mogelijkheden om deel te nemen aan echte opgravingen.