Na de algemene ledenvergadering heeft Lodewijk Kallenberg een lezing gegeven over de begraafplaats Groenesteeg in Leiden. De spreker is voorzitter van de Stichting Begraafplaats Groenesteeg. Deze begraafplaats is in 1813 geopend, omdat het volgens de toen geldende Franse wetten niet meer toegestaan was om de doden in een kerk te begraven. Op de begraafplaats zijn vele vooraanstaande Leidenaren begraven. Enkele van hen werden door de spreker speciaal belicht. De meeste aandacht kreeg Diederik van Leyden Gael (1775-1846), die ook in Oegstgeest een straat naar zich vernoemd heeft gekregen. Verhoudingsgewijs liggen er veel notabelen op deze begraafplaats. De reden daarvoor is dat de grafrechten nogal hoog waren.

In 1910 werd de begraafplaats Rhijnhof geopend en werden er geen nieuwe grafrechten meer uitgegeven op de Groenesteeg. In 1975 is de begraafplaats Groenesteeg gesloten. In 1992 moest er een halt worden toegeroepen aan vernielingen op de begraafplaats en is de genoemde stichting in het leven geroepen met als doel bescherming en behoud van de begraafplaats. In 2013 is het tweehonderdjarig bestaan van de begraafplaats gevierd met de herbegraving van Diederik van Leyden Gael. Een grootste gebeurtenis waar vele duizenden Leidenaren naar zijn komen kijken. De lezing werd afgesloten met de vertoning van een videoverslag van deze herbegraving.

De lezing werd net als de algemene ledenvergadering bezocht door ongeveer 50 leden.