In de gemeenteraad van 29 april 2021 is de eerste Erfgoednota van Oegstgeest met unanieme stemmen aangenomen. De Historische Vereniging Oegstgeest is hierover zeer tevreden en zij heeft ook een inbreng gehad bij de totstandkoming.