In januari 2017 heeft de gemeente haar ontwerpbestemmingsplan Poelgeest bekend gemaakt. In de onderhavige reactie geeft de VOO haar zienswijze daarop. Kernpunten van de VOO zijn o.a. meer bescherming van de Haarlemmertrekvaart en de Kwaakbrug.

De VOO zienswijze kunt u hieronder downloaden (1,4 MB pdf, 3 pagina’s A4)