In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

Advies van het College van Rijksadviseurs aan de leden van de Stuurgroep Nederlandse Limes Samenwerking ter voorbereiding op de Nederlandse nominatie van de Limes als UNESCO-Werelderfgoed.

Met als bijlage de door DaF Architecten opgestelde scan van de wijze waarop de laatste jaren invulling is gegeven aan de wens de Nederlandse Limes bovengronds tot expressie te brengen.