Merovingische graven, een scheepsbouwkundig raadsel en een microbrewery met een middeleeuws verleden: de Archeologische Kroniek Zuid-Holland is verschenen. In de Kroniek, een uitgave van Erfgoedhuis Zuid-Holland, staat een overzicht van vondsten en opgravingen van het jaar ervoor.

Ieder jaar worden bij opgravingen in Zuid-Holland archeologische resten gevonden. Daar zitten vaak bijzondere vondsten bij, die inzicht geven in het leven in Zuid-Holland door de eeuwen heen. Omdat het soms jaren kan duren voordat deze onderzoeksresultaten zijn uitgewerkt en gepubliceerd, geeft Erfgoedhuis Zuid-Holland elk jaar de Archeologische Kroniek uit, voor iedereen die op de hoogte wil blijven van archeologische ontwikkelingen.

Op pagina 29 en 30 staat een interessant artikel over opgravingen op het voormalige MEOB-terrein. Een groot aantal waterputten, 35 over een terrein van circa 0,5 ha. De waterputten dateren uit de Late Bronstijd tot in de Middeleeuwen. Verder een bijdrage van Erfgoed Leiden over Merovingische graven die zijn aangetroffen onder sportvelden. In één van de graven is een grote hoeveelheid voorwerpen aangetroffen. Gezien de grote hoeveelheden nederzettingsafval in de waterputten, voornamelijk keramiek en botmateriaal, zal in de directe omgeving een nederzetting hebben gelegen. Vermoedelijk moet deze iets ten noord-westen hoger op de flank van de strandwal worden gezocht.

In Leiden en omgeving zijn de laatste jaren veel vondsten uit die periode gedaan, waardoor we steeds meer te weten komen over Zuid-Holland in de vroege middeleeuwen.