Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

De geschiedenis van de Gruneriebuurt te Oegstgeest

​In juni 2000 hebben de bewoners van de Grunerie in Oegstgeest het 50-jarig bestaan van de buurt gevierd. De wijk is vernoemd naar het Huis “De Grunerie” dat aan de westzijde van de Dorpsstraat ligt.

De bouw van de wijk startte in 1950. Er was toen grote behoefte aan nieuwbouw, in de oorlog waren veel huizen vernield en in diezelfde tijd kwam er een einde aan het koloniale tijdperk voor wat betreft Nederlands Indië. Veel Nederlanders die in Indië een bestaan hadden opgebouwd werden gedwongen naar Nederland te repatriëren. De woningen werden geschikt voor bewoning door één familie en de standaardprijzen varieerden van 16.000 tot 18.000 gulden, inclusief de grond. Het merendeel van de bewoners kwam uit Nederlands-Indië en daarom werd de wijk al gauw de kampong of Indische buurt genoemd.

In 1980 werd een bewonersvereniging opgericht, die met name voor de kinderen in de buurt activiteiten organiseert.