Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de rechterkolom.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

De Stichting Begraafplaats Groene Kerk zat in haar maag met zeven graven en zeven losstaande grafstenen waarvan men niet wist of die belangrijk waren of konden worden geruimd respectievelijk verwijderd. De commissie Genealogie van de Vereniging Oud Oegstgeest heeft het voor ze uitgezocht.

Woensdagavond 6 maart 2019 heeft Rianne Meester, voorzitter van de VOO het rapport van de VOO-commissie Genealogie aangeboden aan Rien van Elsacker, voorzitter van de Stichting Begraafplaats Groene Kerk. Van Elsacker had daarvoor de aanwezigen meegenomen in de geschiedenis van de Groene Kerk en haar historie op het gebied van begraven. Hij memoreert ook aan het feit dat vanwege ruimtegebrek graven te snel werden geruimd als er geen erfgenamen gevonden konden worden. Daardoor zijn er ook bijzondere grafstenen vernietigd, waaronder één die was ontworpen door Berlage.

Die fout wilde men niet nog eens maken en dus werd voor zeven graven en zeven losstaande grafstenen aan de Vereniging Oud Oegstgeest gevraagd het uit te zoeken. Onder leiding van Nienke Kruddé is uitgezocht hoe belangrijk (of onbelangrijk) de personen zijn die op de graven respectievelijk de stenen staan vermeld. De commissie bestaande uit Nienke Kruddé, Maarten van Bourgondiën, Onno Koerten en Art-Teun Veldhuyzen, kwam tot de conclusie dat van de zeven graven er vier als bijzonder zijn aan te merken, maar dat dat niet geldt voor de andere drie graven en voor de losse grafstenen. De vier sociaal-historisch bijzondere graven zijn van Schaal/Faber/Oort, Sophia Maria van den Ameele (en anderen), Johanna Maria van den Ameele(en anderen) en John irish (en anderen). Het volledige resultaat staat beschreven in het rapport: ‘Over deze doden niets dan goeds’.