Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Terug naar Endegeest

​In 1997 bestond het Psychiatrisch Ziekenhuis Endegeest 100 jaar. Auteurs: Gemma Blok en Joost Vijselaar. In dit boek wordt uitgebreid aandacht besteed aan hoe de opname-criteria en het dagelijks leven van de patiënten in de inrichting veranderden en wat nieuwe therapieën voor de patiënten konden betekenen. Endegeest heeft met een aantal vernieuwingen voorop gelopen. Hier vond de psychoanalyse voor het eerst in Nederland ingang bij de interpretatie van geestesziekten. Terug naar Endegeest vertelt het verhaal van de ontwikkeling van dit bekende instituut en is rijk geïllustreerd met foto’s en opgeluisterd met verhalen van Jacob Maris, een ex-patiënt, Henk Elgersma, een geneesheer van het instituut, Maarten Biesheuvel en Jan Wolkers. ISBN: 90-6168-646-6