Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de rechterkolom.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Mevrouw Hendrika Johnson-van Haasteren in Australië vroeg de VOO om haar te helpen aan informatie over haar voorouders, Willem van Steijn en Marijtje Tas, die in Oegstgeest op de Achterweg 38 woonden, waar Willem in 1812 overleed. Achterweg 38 bleek het huidige Terweeweg 53 te zijn, Ora et Labora. Mevrouw Johnson ontving meer dan 20 documenten, foto’s en kaarten. Zij kwam terug met aanvullende vragen, die beantwoord werden door de inmiddels opgerichte werkgroep genealogie van de VOO.

In juni 2018 werd de VOO verrast toen mevrouw Johnson een exemplaar van één van haar boeken over haar familiegeschiedenis stuurde, waarin ze het huis van haar voorvader Willem Steijn beschrijft, de ligging en de inboedel. Ze werkt vanuit de boedelinventaris die gemaakt is na het overlijden Willem Steijn in 1812. Zo’n boedelinventaris werd na iemands overlijden opgemaakt door een notaris ten behoeve van de afhandeling van de nalatenschap en beschrijft in detail de bezittingen van de overledene. Het verhaal is geïllustreerd met foto’s, kaarten en beelden van voorwerpen in het huis. Het is een fraaie en interessante beschrijving van een boerenhuis en huishouding in Oegstgeest in 1812.