Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Over de duinen kijken

​Deze brochure is samengesteld bij gelegenheid van de verhuizing van het Centraal Missie Commissariaat en de katholieke medefinancieringsorganisatie Cebemo in 1983 van ‘s-Gravenhage naar Oegstgeest. Zij nemen hun intrek in Duinzicht. In het eerste hoofdstuk van de brochure wordt verteld over de markante persoonlijkheid van Mgr. Van Wijckerslooth die een belangrijke initiator was van het missiewerk van de zich toen opnieuw groeperende Nederlandse katholieke geloofsgemeenschap. In het tweede deel worden de ontwikkelingen verteld van Huize Duinzicht van 1851 tot 1981. Dit gedeelte is een ingekorte versie van de geschiedschrijving van de heer Bert Driessen in de Oegstgeester Courant in januari 1983. In het derde gedeelte presenteren de nieuwe bewoners zich.