Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Warmond, Valkenburg en Oegstgeest

​Herdruk van een aantal artikelen van S.J. Fockema Andreae met een inleiding van dr. D.P. Blok. “Fockema Andreae heeft aan de geschiedenis in het algemeen, maar speciaal ook aan de dorpsgeschiedenis iets willen toevoegen, wat ik haast de actualiteit zou willen noemen: hij wilde het dorpsleven in het verleden zo concreet, zo grijpbaar mogelijk voor zich zien en weergeven. Niet de geschiedenis van een kerk of een huis, niet die van één familie of van een ambt, maar die van het totale dorpsgebeuren zoals het reilde en zeilde”. In dit boekje vier artikelen: “De tol aan het Warmonderhek”, “Warmond”, “Een Hollandse grondheerlijkheid (Valkenburg)” en “Middeleeuwsch Oegstgeest”.