Beeldengids

​Beeldengids van de gemeente Oegstgeest De Beeldengids nodigt uit om de 36 beelden, die in de buitenruimte van Oegstgeest staan, wat uitvoeriger te gaan bekijken. In deze editie is een fietsroute toegevoegd. De foto’s zijn genomen door Caroline Gijssen en de teksten zijn van A.A. Labordus. De Beeldengids is een uitgave van de gemeente Oegstgeest in overleg met de kunstadviescommissie van Oegstgeest. Eerder werden beeldengidsen uitgegeven in de jaren 1996 en 2002

Eén Dorp, Twee Heerlijkheden

Mag Oostenrijk: Eén Dorp, Twee Heerlijkheden.

De weg van Tolbert naar Poelgeest. Roman In 1886 vertrekt Berend Hoff (1863-1918) uit Tolbert, een dorp in Groningen waar het leven hard en armzalig was. Op zoek naar meer voorspoed neemt hij werk aan als tuinjongen op het landgoed Duivenvoorde in Voorschoten. Later wordt hij tuinbaas van kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest. Berend, de opa van Mag Oostenrijk, is een man met een gevoelige aard. Het relaas van zijn belevenissen heeft hij nagelaten in een schrift. ISBN: 978-90-808181-9-4