Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

In september 1987 is door de Vereniging Oud Oegstgeest de zogenaamde “Paarse nota” uitgebracht. Dit “voorstel tot aanwijzing van waardevolle gebouwen in Oegstgeest” is de bron geworden voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten, van de instelling van de Monumentencommissie en Monumentenverordening en heeft nu weer als inspiratie gediend voor de notitie “Oegstgeest mooier in beschermd dorpsgezicht”. Edwin Paar, student, schreef in 1989 een zeer uitgebreid stageverslag waarin hij de in de “Paarse Nota” opgenomen panden toetst aan de eisen waaraan voldaan moet worden om geplaatst te kunnen worden op de gemeentelijke monumentenlijst. Het werd een zeer uitgebreid verslag met gedetailleerde beschrijvingen van de voorgestelde panden. (360 pagina’s) De Paarse Nota vindt u hieronder.