Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

In dit boekje is een bescheiden deel van de collectie van de Oegstgeester fotograaf Loek de Groot opgenomen. Zijn verzameling bevat foto’s van beroepsfotografen, reproducties van prentbriefkaarten, foto’s van particulieren, afbeeldingen afkomstig uit het gemeente archief en uiteraard materiaal van eigen hand. De collectie werd in 1986 aanzienlijk uitgebreid door de artistieke nalatenschap van de heer W.J. van Varik, die ooit beheerder was van het voormalig postkantoor aan de Geverstraat. In later jaren wijdde hij zich geheel aan historisch onderzoek.

Twee jaar voor zijn overlijden schonk de heer van Varik aan Loek de groot zijn fotoverzameling en het door hem bijeengebrachte archiefmateriaal, waardoor o.a. deze collectie “Oegstgeest van toen” van kenmerkend feitenmateriaal kon worden voorzien.

ISBN: 90-700-84-120