Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Oegstgeest, gereformeerd, ondertouw en trouw 1645-1811

​Afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging startte in 1995 een reeks van bronnenpublicaties. Dit boekwerk bevat transcripties en tegelijkertijd bewerkingen van de trouwboeken van de gereformeerde thans hervormde gemeente van Oegstgeest. Bron: de doop- trouw- en begraafboeken aanwezig in het Algemeen Rijksarchief. Bewerking: J. van Egmond. De samensteller van het boek heeft gekozen voor een zekere standaardisatie van de inschrijving, De namen van personen en plaatsten zijn letterlijk overgenomen. Plaatsnamen die als vreemd werden onderkend, zijn voorzien van extra informatie. Getracht is van iedere inschrijving zowel een ondertrouw- als trouwdatum te vermelden. Daarvoor was aanvullend archiefonderzoek nodig. Dikwijls werd bij een huwelijk in Oegstgeest een ondertrouwdatum en een ondertrouwplaats vermeld.