Casparus Henricus Wolff en Huberta Verdegaal

​Christiaan Wolff heeft gedurende vele jaren informatie verzameld over zijn stamouders Casparus Henricus Wolff en Huberta Verdegaal, die zo’n tweehonderd jaar geleden in Lisse en Oegstgeest hebben geleefd. Het boek vat al die informatie samen, zowel in makkelijk leesbare vorm (hoofdstukken 1, 2, 3 en 4) als voor naslag (hoofdstukken 5 t/m 10). Het bevat ook een stamboom van de nazaten van het echtpaar die de naam Wolff dragen. C.H. Wolff was van beroep chirurgijn in Lisse. Na zijn pensionering kocht hij in 1828 Duinzicht in Oegstgeest, waar het echtpaar tot 1834 heeft gewoond. Daarna verhuisden zij naar de Grunerie. Huberta overleed er in 1848, in 1850 verkocht Casper de Grunerie en verhuisde met zijn dochter Dorothea naar Leiden, Breestraat 53. Hij overleed in augustus 1856, 81 jaar oud en werd begraven bij zijn vrouw op het kerkhof van de Sint Willibrordkerk in Oegstgeest. Het boekje is in papieren vorm aanwezig in de verzameling van de VOO, maar is ook digitaal beschkbaar en kan hier worden gedownload als pdf. (9,2 MB).

Eén Dorp, Twee Heerlijkheden

Mag Oostenrijk: Eén Dorp, Twee Heerlijkheden.

De weg van Tolbert naar Poelgeest. Roman In 1886 vertrekt Berend Hoff (1863-1918) uit Tolbert, een dorp in Groningen waar het leven hard en armzalig was. Op zoek naar meer voorspoed neemt hij werk aan als tuinjongen op het landgoed Duivenvoorde in Voorschoten. Later wordt hij tuinbaas van kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest. Berend, de opa van Mag Oostenrijk, is een man met een gevoelige aard. Het relaas van zijn belevenissen heeft hij nagelaten in een schrift. ISBN: 978-90-808181-9-4