Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de rechterkolom.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

De Stichting Kunstkring Groenoord gaf opdracht een onderzoek te doen naar Arend Jan van Driesten. Hij wordt door velen beschouwd als de nestor van de Leidse School. Daartoe behoorden kunstenaars die in de omgeving van Leiden werkten in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Het boek is samengesteld door kunsthistorica Marina van Dongen en tot stand gekomen in een samenwerking tussen de Stichting Kunstkring Groenoord en Stedelijk Museum De Lakenhal.

In het boek komen afbeeldingen voor van schilderijen van locaties in Oegstgeest, waaronder het Groene Kerkje (waar Van Driesten is begraven).